Tmi Paula Rokka

Olen psykologi, psykoterapeutti (YET), työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija ja kouluttajapsykoterapeutti (HY, HPY). Tällä hetkellä (2023 -2024) opiskelen lisää HPY:n psykoterapeuttikouluttajien kouluttajakoulutuksessa. Toteutan sekä pitkää että lyhyttä psykodynaamista/psykoanalyyttista psykoterapiaa. Kuulun Kelan palvelutuottajiin. Tietoni löytyvät JulkiTerhikistä. Vuodesta 2012 olen toiminut sivutoimisena ammatinharjoittajana. Minulla on liki  kolmenkymmenen vuoden kokemus erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian avohoidosta. Vuoden 2021 alusta olen työskennellyt päätoimisena yrittäjänä.


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.Omavalvontasuunnitelma on päivitetty 19.6.2024 ja sen saa nähtäväkseen pyytämällä. Lisäksi se on luettavissa toimitilassa.